SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Tüm kullanıcılar satın alma işlemlerini gerçekleştirdikleri anda iş bu satış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar. Satış Sözleşmesi DEMRE TARIM TURİZM TEKSTİLGIDA İNŞ.KUYUM.BİLİŞİM EML.İTH.İHR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. ile ALICI arasındaki Sanal Ortamda Satış Sözleşmesidir.

Madde - 1 

İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satısını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satısı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır. 

Madde - 2 

SATICI BİLGİLERİ

DEMRE TARIM TURİZM TEKSTİL GIDA İNŞ.KUYUM.BİLİŞİM EML.İTH.İHR.SAN. VETİC.LTD.ŞTİ. (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır).

Madde - 3 

ALICI BİLGİLERİ

DEMRE TARIM TURİZM TEKSTİL GIDA İNŞ.KUYUM.BİLİŞİM EML.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. firmasının e-ticaret mağazası Civar.com'dan alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır).

Madde - 4 

SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

Mal/ürün veya hizmetin; türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, Civar.com hizmet bedeli ve ödeme şekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir. 

Civar.com tüm ziyaretçilere açık bir web sitesidir. Civar.com ziyaretçilerine yakınlarında bulunan ürünleri, ürünlere ilişkin bilgileri sunan bir arama motorudur. Tüm ziyaretçileri için bu hizmeti ücretsiz sunmaktadır. Bunun dışında, bazı ürünlerde kullanıcı fiziki lokasyonlarda bulunan ürünü adreslerine gönderimini isteyebilir. Bu durumda bu ürünler Civar.com tarafından ilgili mağazadan satın alınıp müşteriye gönderilebilir. Gönderimi yapılabilecek ürünler Civar.com'un hizmet verdiği bölgelerdeki ürünlerdir. Bu şekilde gönderimi yapılan ürünler için Civar.com ürünü satın alma ve ürünü gönderme gibi hizmetleri karşılığı olarak ürün fiyatına ilave Civar.com hizmet bedeli talep edebilir. Talep edilecek bu tutar kullanıcıya ürünün satın alınması esnasında bildirilir. 

Madde - 5 

GENEL HÜKÜMLER 

5.1 - ALICI, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, Civar.com hizmet bedeli ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

5.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adres tek ikişi veya kuruluşa teslim edilir. 

5.3 - Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. 

5.4 " SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur. 

5.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

5.6 - Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 iş günü içinde SATICI ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye ve Civar.com hizmet bedeli giderleri ALICI’ya aittir. 

5.7 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde alıcıya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile ALICI’ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgilibankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. 

5.8- İş bu sözleşme, ALICI tarafından elektronik olarak onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır. 

Madde - 6 

CAYMA HAKKI 

ALICI, sözleşme konusu ürününün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI’ya faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. Madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. 

Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin ALICI’nın kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. 

Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo ve Civar.com hizmet bedeli ALICI’ya aittir. 

Ayrıca, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) ve her türlü kozmetik, iç çamaşırı vb. kişiye özel tüketim ürünlerinde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. 

Madde - 7 

YETKİLİ MAHKEME 

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki TÜKETICI MAHKEMELERI yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI is bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.